معرفی و بررسی «مقتل الحسین -ع-» (نگاشته خوارزمی)
31 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1383 - شماره 4 » (32 صفحه - از 103 تا 134)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این نوشتار در دو بخش سامان یافته است. بخش آغازین، به معرفی شخصیت، جایگاه علمی، استادان، شاگردان و آثار خوارزمی و بخش دوم به معرفی و بررسی مقتل خوارزمی و مقایسه آن با مقتل ابومخنف و بخش حوادث کربلا از فتوح ابن اعثم پرداخته است. در این بررسی و مقایسه، تفاوت ها، شباهت ها، کاستی ها و زیادی های گزارش های مقتل خوارزمی نسبت به این دو اثر، نگاشته شده است.