سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (2)
32 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1386 - شماره 15 » (38 صفحه - از 53 تا 90)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده پژوهش حاضر در دو مقطع کلى به شناسایى و معرفى مقاتل و نگاشته‏هاى مربوط به تاریخ عاشورا از آغاز تا عصر حاضر مى‏پردازد. در مقطع نخست در دو بخش سامان یافته که در بخش اول آن به شناسایى و معرفى فهرست‏وار مقاتل از آغاز تا قرن هفتم پرداخته و در بخش دوم، آثار موجود در تاریخ عاشورا تا قرن هفتم به صورت توصیفى معرفى شده است. اما مقطع دوم که درباره مقاتل و نگاشته‏هاى قرن هشتم تا چهاردهم است، نیز شامل دو بخش است. در بخش نخست، پس از بیان یک مقدمه، به شناسایى و معرفى چند اثر مهم از قرن هشتم تا عصر حاضر پرداخته و در بخش دوم مهم‏ترین آثار قرن‏هاى اخیر که نقش بسزایى در تحریف و ارائه گزارش نادرست و جعلى و در برخى موارد، افسانه‏اى، درباره قیام عاشورا داشته‏اند، شناسایى و معرفى شده است.